Loading...

  • NEOMEDICA
    Specijalistička ordinacija - laboratorija Novi Sad
  • Bolovi u zglobovima, kuku, kolenu, laktu...
    Najnovija terapija za obolele i oštećene zglobove. Regenerativna medicina zglobova
  • PRP metoda terapija matčnim ćelijama
    Najnovija terapija za obolele i oštećene zglobove. Regenerativna medicina zglobova
Neomedica

Neomedica iz Novog Sada je registrovana 1992. godine, kao prva transfuziološko-hematološka ordinacija i laboratorija.

Regenerativna medicina

Naši stručnjaci primenjuju savremenu metodu regeneracije hrskavice primenom sopstvene (autologne) krvne plazme bogate trombocitima(autologuos conditioned plasma ACP ili PRP-platelet rich plasma

Terapija

Najnovija terapija bolova u zglobovima,ramenu,laktovima,kolenu,kuku i sportskih povreda ligamenata, kičme i mišića

Iskustvo

23 godina iskustva i tradicije, savremeni dijagnostički metodi, regenerativna medicina zglobova

Terapija plazma obogaćena trombocitima PRP

Terapija plazma obogaćena trombocitima PRP

Najnovija metoda za lečenje u oblasti ortopedije obolelih i oštećenih zglobova kuka, kolena, ramena, lakta i skočnog zgloba kao i sportskih povreda ligamenata, tetiva i mišića je metoda primene plazmom obogaćenih trombocita i matičnim ćelijama PRP( PlateltRichPlasma). Terapija plazmom obogaćenih trombocita (PRP) je idealna metoda za primenu i kod sportskih povreda iz razloga što je oporavak kraći i brži je povratak svakodnevnim aktivnostima.

Upoznajte nas Tim